Osvědčení

Vydání certifikátu pro potvrzení souladu s normou. Certifikace zahrnuje formální audit prováděný nezávislým a akreditovaným subjektem. Termín také znamená udělení osvědčení, které dokládá, že osoba získala kvalifikaci.

Použito v metodice