Politika zabezpečení informací

Politika, která řídí přístup organizace k řízení informační bezpečnosti.

Použito v metodice