Postup

Dokument obsahující kroky, které specifikují, jak lze aktivitu dosáhnout. Postupy jsou definovány jako součást procesů.

Použito v metodice