Pracovní instrukce

Dokument obsahující podrobné pokyny, které specifikují přesně, jaké kroky mají být provedeny k provedení činnosti. Pracovní instrukce obsahuje mnohem více detailů než postup a je vytvořena pouze tehdy, jsou-li potřebné velmi podrobné pokyny.

Použito v metodice