Přednost

Kategorie, která slouží k identifikaci relativního významu incidentu, problému nebo změny. Priorita je založena na dopadu a naléhavosti a slouží k identifikaci požadovaných časů pro akce, které je třeba podniknout. Dohoda o úrovni služeb může například uvést, že incidenty s prioritou 2 musí být vyřešeny do 12 hodin.

Použito v metodice