PRINCE2

PRojects IN Controlled Environments

Standardní metodika vlády Spojeného království pro řízení projektů.

Použito v metodice