Přístrojová deska

Grafické znázornění celkové výkonnosti a dostupnosti IT služeb. Obrázky ovládacího panelu mohou být aktualizovány v reálném čase a mohou být také zahrnuty do přehledů správy a webových stránek. Dashboardy lze využít k podpoře správy úrovně služeb, správy událostí a diagnostiky incidentů.

Použito v metodice