Procesy vztahu

Skupina procesů ISO / IEC 20000, která zahrnuje řízení obchodních vztahů a správu dodavatelů.

Použito v metodice