Program

Řada projektů a činností, které jsou naplánovány a řízeny společně za účelem dosažení celkového souboru souvisejících cílů a dalších výsledků.

Použito v metodice