Řidič

Něco, co ovlivňuje strategii, cíle nebo požadavky - například novou legislativu nebo činnost konkurentů.

Použito v metodice