Řízení IT provozu

Funkce v rámci poskytovatele IT služeb, který provádí každodenní činnosti potřebné pro správu IT služeb a podporující infrastrukturu IT. Řízení IT provozu zahrnuje řízení operací IT a správu zařízení.

Použito v metodice