Řízení nákladů

Obecný termín, který se používá k odkazování na rozpočet a účetnictví, a někdy se používá jako synonymum pro finanční řízení.

Použito v metodice