Řízení poptávky

Proces, který je zodpovědný za pochopení, předvídání a ovlivňování požadavků zákazníků na služby. Řízení poptávky pracuje s řízením kapacity, aby zajistilo, že poskytovatel služeb má dostatečnou kapacitu k uspokojení požadované poptávky.

Na strategické úrovni může řízení poptávky zahrnovat analýzu modelů podnikatelské činnosti a profilů uživatelů, zatímco na taktické úrovni může zahrnovat použití diferenciálního nabíjení, které povzbuzuje zákazníky k využívání služeb IT v méně náročných časech nebo vyžaduje krátkodobé činnosti reagovat na neočekávanou poptávku nebo selhání konfigurační položky.

Použito v metodice