Řízení přístupu

Proces, který umožňuje uživatelům využívat IT služby, data nebo jiná aktiva. Správa přístupu pomáhá chránit důvěrnost, integritu a dostupnost prostředků tím, že zajistí, že k nim budou mít přístup nebo je mohou měnit pouze oprávnění uživatelé. Správa přístupu implementuje zásady řízení bezpečnosti informací a někdy se označuje jako správa práv nebo správa identit.

Použito v metodice