Rychlá výhra

Aktivita zlepšování, u které se očekává návratnost investic v krátkém časovém období s relativně malými náklady a úsilím. 

Použito v metodice