Selhání

Ztráta schopnosti pracovat podle specifikací nebo dodávání požadovaného výkonu. Termín může být použit při odkazování na služby, procesy, činnosti, konfigurační položky atd. Porucha často způsobuje incident.

Použito v metodice