Seznam aktivit

Seznam dlouhodobých aktiv, který zahrnuje jejich vlastnictví a hodnotu.


Asset register

A list of fixed assets that includes their ownership and value.

Použito v metodice