Shromáždění

Položka konfigurace, která se skládá z několika jiných CI. Například server CI může obsahovat CI pro CPU, disky, paměť apod. IT služba CI může obsahovat mnoho hardwaru, softwaru a dalších CI.

Použito v metodice