Spolehlivost

Schopnost třetího dodavatele splnit podmínky smlouvy. Tato smlouva bude obsahovat dohodnuté úrovně spolehlivosti, udržovatelnosti a dostupnosti konfigurační položky.

Použito v metodice