Trvalá dostupnost

Přístup nebo návrh k dosažení 100% dostupnosti. Trvale dostupná služba IT nemá žádné plánované nebo neplánované výpadky.

Použito v metodice