Účetní období

Časové období (obvykle jeden rok), pro které jsou prováděny rozpočty, poplatky, odpisy a další finanční výpočty.

Použito v metodice