Událost

Změna stavu, která má význam pro správu služby IT nebo jiné položky konfigurace. Termín se také používá k označení výstrahy nebo oznámení vytvořeného jakoukoli službou IT, konfigurační položkou nebo nástrojem pro monitorování. Události obvykle vyžadují, aby operační personál IT podnikl kroky a často vedl k zaznamenávání nehod.

Použito v metodice