Upozornění

Upozornění, že byla dosažena prahová hodnota, došlo k změně nebo došlo k selhání. Výstrahy jsou často vytvářeny a spravovány nástroji pro správu systému a řízeny procesem řízení událostí.

Použito v metodice