Uživatel

Osoba, která využívá službu IT každodenně. Uživatelé se odlišují od zákazníků, protože někteří zákazníci přímo nepoužívají službu IT.

Použito v metodice