Základní služby

Služba, která poskytuje základní výsledky požadované jedním nebo více zákazníky. Základní služba poskytuje specifickou úroveň užitku a záruky. Zákazníkům může být nabídnuta volba nástroje a záruky prostřednictvím jedné nebo více možností služby.

Použito v metodice