Změna hodnocení

Proces, který je odpovědný za formální posouzení nové nebo změněné služby IT, aby se zajistilo řízení rizik a aby bylo možné určit, zda povolit změnu.

Použito v metodice