Změnit návrh

Dokument, který obsahuje popis úrovně potenciální úvodní služby nebo významné změny, spolu s odpovídajícím obchodním případem a očekávaným prováděcím plánem. Změny návrhů jsou obvykle vytvářeny procesem správy portfolia služeb a jsou předány řízením změn za účelem povolení.

Řízení změn přezkoumá potenciální dopad na další služby, na sdílené zdroje a na celkový harmonogram změn. Jakmile bude návrh na změnu schválen, služba portfolia služeb bude charterovat službu.

Použito v metodice