Změnit plán

Doklad, ve kterém jsou uvedeny všechny schválené změny a jejich plánované termíny provedení, stejně jako předpokládané data dlouhodobějších změn. Plán změny je někdy nazýván plánem změn vpřed, přestože obsahuje také informace o změnách, které již byly provedeny.

Použito v metodice