Zotavení

Vrácení položky konfigurace nebo služby IT do provozního stavu. Obnova IT služby často zahrnuje obnovu dat do známého konzistentního stavu. Po obnovení mohou být potřebné další kroky, než bude služba IT k dispozici uživatelům (obnovení).

Použito v metodice