Dovednosti a znalosti matice

Dovednosti a znalosti matice se používá k řízení vývoje týmu tak, aby vyhovoval poptávce po dovednostech. Cílem je, aby týmové dovednosti byly v souladu s požadavky zákazníků na tyto dovednosti.


Skills and Knowledge matrix

Skills and Knowledge matrix is used to steer team development to meet skills demand. The objective is that team skills are aligned with the customer demand for those skills.

Použito v metodice