FIFO

První

Práce jsou zpracovávány podle přístupu "kdokoliv přijede".


FIFO

First in First Out

Work is processed on a ’first come, first served’ approach.

Použito v metodice