FIFO

První

Práce jsou zpracovávány podle přístupu "kdokoliv přijede".

Použito v metodice