Jednotka práce

Popisuje jednotku (věc), která prochází procesem, například incidenty, auta, návrhy atd.


Unit of Work

Describes the unit (the thing) that goes through the process, for example incidents, cars, designs etc.

Použito v metodice