Metrický

Měřitelná charakteristika proměnné, která se považuje za ukazatel výkonnosti.


Metric

A measurable characteristic of a variable that is regarded a performance indicator.

Použito v metodice