Metrický

Měřitelná charakteristika proměnné, která se považuje za ukazatel výkonnosti.

Použito v metodice