Organizace

Organizace, společnost atd.

Použito v metodice