Selhání streamu

Naproti proudu hodnot. Proud poruch nepřidává zákazníkovi hodnotu.


Failure Stream

Opposite of a value stream. A failure stream does not add value to the customer.

Použito v metodice