Výkon

Výkonnost je schopnost dosáhnout definovaných cílů v čase, souvisejících s hodnotou zákazníků.

Použito v metodice