Agregované riziko

Celková míra rizika pro portfólio, když jsou všechna rizika považována za totality spíše než jednotlivě. To by mohlo zahrnovat výstupy konkrétních scénářů nebo kombinací rizik.

Použito v metodice