Řízení portfolia

Řízení portfolia je koordinovaná sbírka strategických procesů a rozhodnutí, která společně umožňují co nejefektivnější vyváženost organizačních změn a obvyklou práci.

Použito v metodice