Strategie

Přístup nebo linie, které je třeba přijmout, určené k dosažení dlouhodobého cíle. Strategie mohou existovat na různých úrovních v organizaci - ve Správě úspěšných programů existují firemní strategie pro dosažení cílů, které povedou ke vzniku programů. Programy pak rozvíjejí strategie shodné s těmito podnikovými cíli proti konkrétním oblastem poskytování.

Použito v metodice