SWOT analýza

Zkratka pro "silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby". Technika určující příznivé a nepříznivé faktory ve vztahu k změnám v obchodě nebo současnému stavu.

Použito v metodice