Akceptace

Reakce na riziko, která znamená, že organizace vědomě přebírá odpovědnost za následek (dopad) rizika, pokud nastane.

Použito v metodice