Akceptace

Reakce na riziko, která znamená, že organizace vědomě přebírá odpovědnost za následek (dopad) rizika, pokud nastane.


Akceptace

Reakce na riziko, která znamená, že organizace vědomě přebírá odpovědnost za následek (dopad) rizika, pokud nastane.

Použito v metodice