BCM

Řízení kontinuity provozu

Celkový proces řízení, který identifikuje potenciální dopady, které ohrožují organizaci, a poskytuje rámec pro budování odolnosti se schopností efektivní reakce, která chrání zájmy svých klíčových zainteresovaných stran, pověst, aktivitu vytvářející hodnotu a hodnotu.

Řízení obnovy nebo kontinuity v případě katastrofy. Také řízení celkového procesu prostřednictvím školení, zkoušek a recenzí, aby byl zajištěn plán nepřetržitého provozu, zůstává aktuální a aktuální.

Použito v metodice