BCP

Plán kontinuity podnikání

Plán rychlého a efektivního obnovení zásadních obchodních operací tím, že řídí akce obnovy vybraných týmů pro obnovu.

Použito v metodice