BCP

Plán kontinuity podnikání

Plán rychlého a efektivního obnovení zásadních obchodních operací tím, že řídí akce obnovy vybraných týmů pro obnovu.


BCP

Business continuity plan

A plan for the fast and efficient resumption of essential business operations by directing recovery actions of specified recovery teams.

Použito v metodice