CRAMM

Formalizovaná analýza a metodika řízení rizik původně vyvinutá CCTA (nyní součástí OGC) ve spolupráci s řadou organizací soukromého sektoru.


CRAMM

A formalised security risk analysis and management methodology originally developed by CCTA (now part of the OGC) in collaboration with a number of private sector organizations.

Použito v metodice