Dopad

Dopad je důsledkem konkrétní hrozby nebo příležitosti, které se skutečně vyskytují.


Impact

Impact is the result of a particular threat or opportunity actually occurring.

Použito v metodice