Ekonom

Role (obvykle ve veřejném sektoru) ve vymezeném rozsahu odpovědná za správné nakládání s finančními prostředky za vedení účetnictví za rozumnou a ekonomickou administrativu za vyvarování se plýtvání a rozhazování za efektivní a účinné využívání zdrojů. Zároveň odpovídá za řízení rizik v dané oblasti a jejich adopci v rámci organizace.


Econom

Role (usually in the public sector) to a limited extent responsible for the proper management of funds accounting; for reasonable and economic administration avoiding waste and throwing away efficient and efficient use of resources. At the same time, he is responsible for managing the risks in the area and adopting them within the organization.

Použito v metodice