Ekonom

Role (obvykle ve veřejném sektoru) ve vymezeném rozsahu odpovědná za správné nakládání s finančními prostředky za vedení účetnictví za rozumnou a ekonomickou administrativu za vyvarování se plýtvání a rozhazování za efektivní a účinné využívání zdrojů. Zároveň odpovídá za řízení rizik v dané oblasti a jejich adopci v rámci organizace.

Použito v metodice