Exploatace

Odpověď na riziko pro příležitost. Využívání znamená změnu rozsahu činnosti, dodavatelů nebo specifikací, aby bylo dosaženo příznivého výsledku.

Použito v metodice