Exploatace

Odpověď na riziko pro příležitost. Využívání znamená změnu rozsahu činnosti, dodavatelů nebo specifikací, aby bylo dosaženo příznivého výsledku.


Exploitation

A risk response for an opportunity. Exploitation refers to changing an activity’s scope, suppliers or specification in order to achieve a beneficial outcome.

Použito v metodice