Havarijní plán

Plán, který má být proveden v případě, že nastane událost v důsledku konkrétního rizika, s cílem minimalizovat dopady této události.


Emergency plan

Plan to be implemented in the event of an event due to a specific risk, in order to minimize the impact of the event.

Použito v metodice