Havarijní plán

Plán, který má být proveden v případě, že nastane událost v důsledku konkrétního rizika, s cílem minimalizovat dopady této události.

Použito v metodice