Hodnocení potenciálu rizika

Standardní soubor obecných kritérií, vzhledem ke kterým jsou hodnoceny podstatné charakteristiky a stupeň obtížnosti zamýšlených projektů. Ve veřejném sektoru Velké Británie se používá k odhadu kritičnosti projektů a určení požadavků OGC Gateway Review.

Použito v metodice