Hodnocení rizik

Proces porozumění čistému účinku identifikovaných hrozeb a příležitostí na aktivitu, když jsou shromážděny společně.

Použito v metodice